PORTRETT

PORTRETT

I disse "selfie-tider", er det et godt alternativ å be

den profesjonelle fotograf om hjelp til å portrettere.